Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 11/05/2019
3:00 pm - 5:00 pm

Location
UAntwerpen - Stadscampus, Gebouw C, Lokaal C003

Categories


Het recente klimaatakkoord van Parijs maakt een snelle transformatie naar een koolstofarme economie noodzakelijk. De huidige klimaatmaatregelen mikken vooral op het verminderen van  CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen. Maar dat zal niet volstaan: we moeten ook nadenken over technieken waarbij CO2 actief wordt terug opgenomen uit de atmosfeer. Natuurlijke ecosystemen kunnen daarbij helpen. Natuurgebieden slaan grote hoeveelheden koolstof op. Hoewel de totale hoeveelheden slechts bij zeer ruwe benadering gekend zijn, is duidelijk dat venen, bossen en bodems de grootste terrestrische voorraden herbergen. Het huidige gebruik van deze ecosystemen is in veel gevallen echter niet duurzaam en leidt tot emissie van koolstof in plaats van opslag. Herstel van aangetaste natuur lijkt daarmee bruikbaar om niet alleen biodiversiteitsverlies weer in –winst om te buigen maar ook om broeikasgasemissies uit gedegradeerde natuur weer in –opslag om te zetten.

Met wetenschappers Filip Meysman en Rudy van Dichelen (Faculteit Wetenschappen, Global Change Ecology Excellence center)

Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig. Voor meer informatie klik hier.