Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 27/04/2019
3:00 am - 5:00 pm

Location
UAntwerpen - Stadscampus, Gebouw R, Lokaal R007

Categories


Leven is energie gebruiken. Ander energiegebruik schept andere levenswijzen voor personen en samenlevingen. De 18e eeuw stoomkracht revolutie bracht exponentieel groeiende welvaart. Na 1970 zijn schadelijke effecten van fossiele brandstof en atoomkernenergie deels ingesnoerd, maar niet opgelost. Na 1990 groeit het besef van broeikaseffect en klimaatverandering, veroorzaakt door het massaal gebruik van fossiele brandstof. Anno 2019 is hernieuwbare energie (HE) technologie beschikbaar en betaalbaar om de ellende cycli van het stoomtijdperk te breken. Maar de heilzame breuk stuit op gevestigde instituties, gewoonten, wetten, financiële belangen, grootschalige infrastructuren, e.d. De opkomende kracht van HE is onstuitbaar, maar met deskundig bestuur verloopt de ommekeer sneller, minder gewelddadig, meer rechtvaardig. De energie ommekeer is innig verweven met een maatschappij ommekeer. Ommekeer vereist nieuwe inzichten, taal, verhalen, gewoonten, verhoudingen tussen mensen, … Energietransities zijn mensenwerk. Hoe ze verlopen, hangt af van wat de bovenhand haalt: macht en geldhonger of ethiek en matiging.

Met wetenschappers Aviel Verbruggen (Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie) en Gerlinde Verbist (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig. Voor meer informatie klik hier.